Εφαρμογή για τον υπολογισμό των προθεσμιών της νέας τακτικής διαδικασίας

Ο ΔΣΘ, στοχεύοντας να συνδράμει τα μέλη του για τον ασφαλή υπολογισμό των προθεσμιών της νέας τακτικής διαδικασίας , λόγω της διαφοροποίησης της σχετικής αναστολής των προθεσμιών του 215 237 και 238 ΚΠολΔ ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την υπόλοιπη Επικράτεια για συγκεκριμένο διάστημα ,ανέθεσε στο διαχειριστή της εφαρμογής CaseLaw  https://lawcase.gr/ergaleia/pro8esmies την προσαρμογή αυτής ειδικά και για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, υπολογίζονται αυτόματα οι ημερομηνίες επίδοσης της αγωγής, άσκησης και επίδοσης της παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης ή ανταγωγής, παρέμβασης του προσεπικαλούμενου, κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης, ορισμού δικαστή, ορισμού δικασίμου και έκδοσης οριστικής απόφασης. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν άμεσα χρήση της σχετικής εφαρμογής μέσω του ανωτέρω συνδέσμου ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενσωματωθεί η ως άνω εφαρμογή για τον υπολογισμό των προθεσμιών της νέας τακτικής με επιπλέον δυνατότητες και στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ .

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ