ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου του ΔΣΘ με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του ΚΓ Θεσσαλονίκης, από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα στους συναδέλφους που επιθυμούν να λάβουν απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο 3 του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από το οποίο και θα τα παραλαμβάνουν μετά τη διεκπεραίωσή τους.  

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η λήψη αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου από το ΚΓ Νεάπολης με τη διαμεσολάβηση του ΔΣΘ συνεχίζεται κανονικά, σύμφωνα δε με διαβεβαίωση της Προϊσταμένης κας Ευαγγελίας Μεγαπάνου, η παραλαβή τους θα γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθόσον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί στο εν λόγω Κτηματολογικό Γραφείο. 

Ο Πρόεδρος

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας