ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ στις Βουλευτικές Εκλογές 25/1/2015

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ στις Βουλευτικές Εκλογές 25/1/2015.

Οδηγίες

Στο site της ολομέλειας (www.olomeleia.gr) πατάτε την επιλογή Είσοδος (πάνω δεξιά)

Σαν username δίνετε: P200 ακολουθούμενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγγραφήκατε ασκούμενος και από τα τρία ψηφία του Α.Μ. σας σαν ασκούμενος (αν το Α.Μ. σας είναι διψήφιο προσθέτετε ένα μηδενικό από τα αριστερά ενώ αν είναι μονοψήφιο προσθέτετε δύο μηδενικά από τα αριστερά)

Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 72/2013 έχει username: P20013072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 146/2014 έχει username: P20014146

 

Σαν Password δίνετε: Την ημερομηνία γεννήσεώς σας με την μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ όπου ΕΕΕΕ το έτος ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημέρα γεννήσεως.

Έτσι για παράδειγμα ο κωδικός του ασκούμενου που γεννήθηκε 27/09/1991 είναι 19910927