Δωρεάν εγγραφή και δωρεάν ασφαλιστικές εισφορές του πρώτου έτους για τους δέκα πρώτους επιτυχόντες στο διαγωνισμό υποψήφιων Δικηγόρων του ΔΣΘ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης οι πρώτοι πέντε επιτυχόντες της β’ εξεταστικής περιόδου 2022 και οι πρώτοι πέντε επιτυχόντες της α’ εξεταστικής περιόδου 2023 στο Διαγωνισμό Υποψήφιων Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα έχουν δωρεάν εγγραφή και δωρεάν ασφαλιστικές εισφορές για ένα χρόνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΡΟΓΚΟΤΗ