Δωρεάν διανομή κωδικών πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου”

Δωρεάν διανομή κωδικών πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου” από Πέμπτη 5/2/2015, από το γραφείο 1 του Δ.Σ.Θ. (ώρες 09.00-14.00)

Στο συνημένο περιέχονται οι οδηγίες χρήσης.

Συνημμένα αρχεία: