ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                           Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, μετά από νεότερη συμφωνία με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου «Ο ΣΟΛΩΝ» (www.esd.gr)  και στα πλαίσια της πληρέστερης και πολύπλευρης ενημέρωσης των συναδέλφων, διανέμει δωρεάν  κωδικούς πρόσβασης της άνω Τράπεζας για όλους τους συναδέλφους – μέλη του. Η διάθεση των κωδικών αυτών γίνεται σε συνέχεια της δωρεάν παροχής κωδικών πρόσβασης στην Τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια του Συλλόγου να σταθεί αρωγός στη ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των συναδέλφων.

          Η διανομή γίνεται στο γραφείο 3 του ΔΣΘ κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, εφόσον δεν υπάρχουν προηγούμενες οφειλές προς τον Δ.Σ.Θ.

          Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του άνω κωδικού είναι η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας.

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου «Ο ΣΟΛΩΝ», με οδηγίες χρήσης για όσους συναδέλφους επιθυμούν να λαμβάνουν και το newsletter της «ΣΟΛΩΝ»

          Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β.. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς