Δοκιμασία Επάρκειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021 – Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Επισυνάπτεται ο πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τη Δοκιμασία Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021.