Διόρθωση σφάλματος κατά την υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 69 ν. 5016/2023)

Σε αρκετούς συναδέλφους, κατά την διάρκεια της υποβολής της ψηφιακά υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 69 ν. 5016/2023) παρατηρήθηκε σφάλμα το οποίο αφού εμφανίσει το μήνυμα ότι η ψηφιακή υπογραφή δεν αναγνωρίζεται, δεν επιτρέπει την διαδικασία να ολοκληρωθεί. Για την εξάλειψη του σφάλματος παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε την ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 69 ν. 5016/2023)  χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα προβολής αρχείων pdf (Προτείνεται το acrobat reader). Αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως πατώντας διπλό κλικ επάνω στο όνομα του αρχείου.
  2. Χρησιμοποιείστε την επιλογή Αποθήκευση ως (Save as) και αποθηκεύστε το αρχείο με άλλο όνομα.
  3. Υπογράψτε ψηφιακά το νέο αρχείο.
  4. Επισυνάψτε το νέο ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο μαζί με το αρχείο που περιέχει το IBAN χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή της ολομέλειας (Νομική Βοήθεια – Ανάρτηση Δικαιολογητικών (άρθρο 69 ν. 5016/2023)