Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων

Οι διορισμοί των δικαστικών αντιπροσώπων θα παραδίδονται μέχρι τις 29/10/2010 και ώρα 20:00 από την αίθουσα του Μ.Ο.Δ. Γραφείο 184