Δίωρη αποχή Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης την Δευτέρα 16.09.2019 και ώρα 9.00-11.00

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο