ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ”

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ”
 
ΗΜΕΡΑ:ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
ΩΡΑ: 09.00 – 18.00 
ΤΟΠΟΣ:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Θ. (ΜΟΣΚΩΦ & ΦΡΑΓΚΩΝ 1, 7ος ΟΡΟΦΟΣ)
 
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.
Συνημμένα αρχεία: