Διοργάνωση από το ΕΒΕΘ της 4ης εσπερίδας με θέμα “Διεθνείς συμβάσεις, διεθνής διαμεσολάβηση, διαιτησία”, 25.05.2022