ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.