Δημοσίευση αποφάσεων στο περιοδικό “ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ”

Όποιοι δικηγόροι επιθυμούν να δημοσιεύσουν απόφαση  στο νομικό περιοδικό του Δ.Σ.Θ. “ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ” μπορούν  να τη στείλουν με email στο [email protected] ή στο γραφείο 12 Τμήμα Εκδηλώσεων Εκδόσεων και Υποστήριξης Εναλλακτικών Μορφών Επίλυσης Διαφορών, Κατερίνα Μάρου