ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10 Σεπτεμβρίου 

 αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29,

Ώρα 9.00