Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. Νικολάου Εμ. Βαλεργάκη για τη φορολόγηση της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων

Θεσσαλονίκη 02 Μαΐου 2012
ΔΗΛΩΣΗ
Του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. Νικολάου Εμ. Βαλεργάκη
Για τη φορολόγηση της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές της 06.05.2012

    Με έκπληξη οι δικηγόροι – δικαστικοί αντιπρόσωποι των βουλευτικών εκλογών της 06.05.2012, πληροφορήθηκαν τη Δευτέρα 30.04.2012 στις ΔΟΥ, που προσέρχονταν για την είσπραξη της εκλογικής αποζημίωσης, ότι αυτή θα φορολογηθεί.
    Με μεγαλύτερη έκπληξη την 02.05.2012 λάβαμε την υπ’ αρ. 2/35302/0026    εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία και βάσει του άρθρου 131 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4071/2012, επιβάλλεται στην εκλογική αποζημίωση φόρος εισοδήματος 20%, κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 3% και χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ , επί της κράτησης υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3,6%, δηλαδή συνολικά 23,11%.
    Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση, υποκείπτοντας σε λογικές εισπρακτικού χαρακτήρα, φορολογεί μία αποζημίωση που καλύπτει βασικά έξοδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αγνοώντας το θεσμικό ρόλο  τους στη διενέργεια των  εκλογών.
    Ένα ρόλο που αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών αλλά και επί της ουσίας, το μοναδικό εχέγγυο για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών και την εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας.
    Επί πλέον, η εν λόγω φορολόγηση  δημιουργεί μία επιπλέον πλασματική αύξηση των φορολογητέων εισοδημάτων των διορισθέντων δικαστικών αντιπροσώπων, γιατί ενώ ουσιαστικά αυτοί δεν αποκομίζουν εισόδημα, αφού η αποζημίωση θα καταναλωθεί κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, αυξάνονται τα εισοδήματά τους και ενδεχομένως ανέρχεται η φορολογική τους κλίμακα με αποτέλεσμα να κληθούν να καταβάλουν αυξημένο φόρο εισοδήματος.
    Καλώ το Υπουργείο Οικονομικών, έστω και την τελευταία στιγμή να αντιληφθεί τον άδικο αλλά και παράλογο χαρακτήρα της εν λόγω φορολόγησης και να την ανακαλέσει άμεσα, αποδίδοντας τον αναγκαίο αλλά και απαραίτητο σεβασμό στο θεσμό του δικαστικού αντιπροσώπου, που ευθέως βάλλεται με αποφάσεις όπως η φορολόγηση της εκλογικής αποζημίωσης .   
                               

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ.
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης