Δήλωση μετάταξης στις ΔΟΥ στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους δικηγόρους ότι μπορούν να προσέρχονται  μέχρι τις 31/01/2018  στις Δ.Ο.Υ (στο τμήμα Μητρώου)  της έδρας του επαγγέλματός τους και να υποβάλλουν δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς εκείνων των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ,  με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους, όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2017, ήταν μικρότερο από 10000,00 ευρώ. 

Σημειώνεται, πως όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ( των απαλλασσόμενων επιτηδευματιών ) κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα έσοδά τους για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2017 δεν ξεπέρασαν το όριο των 10000,00 ευρώ,  συνεχίζουνστο ίδιο καθεστώς και δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως καμία ενέργεια.

Σημειώνουμε επίσης ότι, οι συνάδελφοι που θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ  , από 01/01/2018 δεν πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ στις ΑΠΥ και τα Τ.Π.Υ που πρόκειται να εκδώσουν.

Αντίθετα σε όσους από τους συναδέλφους, που ήταν ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, τα έσοδα των βιβλίων τους για το χρονικό διάστημα 01/01 – 31/12/2017 ξεπέρασαν το όριο των 10000 ευρώ πρέπει μέχρι 31/01/2017 να κάνουν μεταβολή μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, και στις αποδείξεις και τιμολόγια που θα εκδώσουν από 01/01/2018 να χρεώνουν ΦΠΑ 24%