Δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλη Λαμτζίδη για τον κ.Κουκοβίνο

Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλη Λαμτζίδη:

«Περιήλθαν σε γνώση μου βιντεοσκοπημένες σκηνές, στις οποίες ο κ. Μιχαήλ Κουκουβίνος (Α.Μ. 2390) δικηγόρος-μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται να «διαπραγματεύεται προμήθεια» προκειμένου να «ακυρώσει»  δικαστικές διεκδικήσεις ακτημόνων κατά εταιρίας, η οποία αγόρασε οικόπεδα που προήλθαν από «ανταλλαγή» των εκτάσεων της λίμνης Βιστωνίδας του Ελληνικού Δημοσίου με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου».

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1  του Ν.Δ. 3026/1954 («Κώδικας περί Δικηγόρων»), έχω   την  υποχρέωση – και το δικαίωμα – «…άμα τη ανακαλύψει οιουδήποτε παραπτώματος…» μέλους του Συλλόγου μας, αφού δώσω τον προσήκοντα χαρακτηρισμό να ορίσω ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εισηγητή με σκοπό την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Οι πιο πάνω πράξεις του κ. Μιχαήλ Κουκουβίνου, κατά την κρίση μου,  έρχονται σε πρόδηλη και κατάφωρη αντίθεση με το περιεχόμενο του άρθρου 45 παρ. 1 του «Κώδικα περί Δικηγόρων».
«Για τους λόγους αυτούς, ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ τον κ. Μιχαήλ Κουκουβίνο (Α.Μ. 2390),  στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του ως  αντικείμενες με την υποχρέωση, που του επιβάλλει η διάταξη του πιο πάνω άρθρου, να ασκεί το λειτούργημά του και να ενεργεί  σύμφωνα με το περιεχόμενο του όρκου που έδωσε κατά το διορισμό του, να διάγει και να φαίνεται ότι διάγει με αξιοπρέπεια, καθώς και να συμπεριφέρεται σύμφωνα  με τις παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος».