ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται έρευνα απευθυνόμενη σε πολίτες που είτε έχουν λάβει δάνειο, είτε παρείχαν εγγύηση σε δάνειο. Η έρευνα είναι ηλεκτρονική, με ερωτηματολόγιο, ανώνυμη και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση και υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων.

 
Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζουν  το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, το Νέο ΙΝ.ΚΑ., ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, και το ΚΕ.Π.ΚΑ.
 
 
Προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου έως 15 Ιουλίου, λόγω της κατάθεσης σχεδίου νόμου, και προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων. 
 

 
Google Forms
 
I’ve invited you to fill out a form:
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΟ ΙΝ.ΚΑ., ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΚΕ.Π.ΚΑ.

 
ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, το Νέο ΙΝ.ΚΑ., τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, και το ΚΕ.Π.ΚΑ., πραγματοποιεί έρευνα απευθυνόμενη σε πολίτες που είτε έχουν λάβει δάνειο, είτε παρείχαν εγγύηση σε δάνειο. Η έρευνα είναι ηλεκτρονική, με ερωτηματολόγιο, ανώνυμη και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση και υποβολή θεσμικά σχετικών προτάσεων.

 

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπάρχει αναρτημένη η σχετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.

FILL OUT FORM