Δικαστική διεκδίκηση επιστρεπτέας προκαταβολής 1,2,και 3 – Σχέδιο Αγωγής

Όπως είναι γνωστό, στα οικονομικά μέτρα που θεσμοθέτησε η Πολιτεία για την ενίσχυση των επαγγελματικών κλάδων, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, είναι και η ενίσχυσή τους μέσω του καθεστώτος Επιστρεπτέας Προκαταβολής, (εν όλω ή εν μέρει). 

Δυστυχώς όμως, οι δικηγόροι, παρ’ ότι επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, που αποτελούν τον κύριο χώρο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης, εντελώς παράνομα και αδικαιολόγητα, εξαιρέθηκαν από τους πρώτους τρεις κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου ενετάχθησαν λοιποί επαγγελματικοί κλάδοι που είχαν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ, οι οποίοι απασχολούσαν προσωπικό ή διέθεταν ταμειακές μηχανές (κριτήρια με τα οποία αποκλείσθηκαν οι δικηγόροι).

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει εντάξει από την πρώτη στιγμή, στο διεκδικητικό της πλαίσιο, την ενίσχυση των δικηγόρων μέσω του καθεστώτος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για την οικονομική στήριξη του κλάδου.

Με διαρκείς παρεμβάσεις της πέτυχε την ένταξη των δικηγόρων στον 4ο κύκλο και στους επόμενους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής (5ο, 6ο και 7ο ήδη).

Παράλληλα, κατά τη συνεδρίασή της στις 4.3.2021, αποφάσισε την εκπόνηση σχεδίου αγωγής προκειμένου οι συνάδελφοι, να επιδιώξουν δικαστικά τη διεκδίκηση των ποσών της ενίσχυσης που θα έπρεπε να λάβουν και δεν έλαβαν από τον παράνομο αποκλεισμό τους από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Είναι προφανές, ότι υφίσταται θέμα παραβίασης της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης εις βάρος των δικηγόρων σε σχέση με τους λοιπούς επαγγελματίες, κάποιοι εκ των οποίων, μάλιστα, είχαν ευρεία επαγγελματική δραστηριότητα.

Το σχέδιο της αγωγής αυτής, θέτουμε σήμερα προς χρήση όλων των συναδέλφων, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν τη δικαστική διεκδίκηση των ποσών, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και τα οικονομικά δεδομένα μιας ή ενός εκάστου/της, που απαιτούνται από τις σχετικές ΚΥΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκτελεστέες κοινές υπουργικές αποφάσεις των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής και θα το καταθέσουν στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο εν προκειμένω είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η κατάθεση δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΟΣΔΥ-ΔΔ.

Επισυνάπτεται το σχέδιο αγωγής.

Συνημμένα αρχεία: