Δικάσιμοι Πολιτικών Υποθέσεων του Εφετείου που ματαιώθηκαν λόγω COVID στο solon.gov.gr.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι μπορούν να πληροφορούνται τη νέα δικάσιμο Πολιτικών Υποθέσεων του Εφετείου που ματαιώθηκαν λόγω COVID από τη σελίδα solon.gov.gr., με το ΓΑΚ/ΕΑΚ του προσδιορισμού του δικογράφου.