Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.