Δικαιολογητικά για επίδομα μητρότητας

Σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 146/28.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ για παροχή επιδόματος μητρότητας ύψους 700,00 ευρώ, καλούνται όσες συνάδελφοι μέλη έχουν αποκτήσει τέκνο από 1.1.2023 μέχρι και σήμερα, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο mail:aitiseis.dsth@gmail.com επισυνάπτοντας συνημμένα την ληξιαρχική πράξη γέννησης και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού μέχρι 31.5.2024.

Σημείωση:

Για τις Δικηγόρους – Μέλη που θα αποκτήσουν τέκνο στο επόμενο διάστημα μέσα στο έτος 2024, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.