Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά

Aπό το Σεπτέμβριο του 2016 ξεκινάει το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά, το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που δημιουργείται για να καλύψει τη διεπιστημονική περιοχή μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 
Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί 

πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

​ και η 

διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο διδακτικά και η διπλωματική εργασία)

​.​

 

Η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2016 (τη σχετική προκήρυξη

​ θα τη βρείτε εδώ

)​

.

​ 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό (πρόγραμμα σπουδών, κόστος κ.τ.λ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

http://mle.uom.gr/

​ .​