ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ_25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015_ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.