ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.ΜΕ.Δ. 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.