Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική

Οι Νομικές Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

σε σύμπραξη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική
στις 25 – 26 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη,
Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου ΑΠΘ


και
στις 27 Μαΐου 2017 στην Κομοτηνή,
Αίθουσα συνελεύσεων Νομικής Σχολής ΔΠΘ