Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση (International Mediation Advocacy Programme – IMAP)

Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση (International Mediation Advocacy Programme – IMAP) από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ) σε συνεργασία με τον Βρετανικό Φορέα ADRGroup 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ