ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

Σε συνέχεια της από 27.11.20 ανακοίνωσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων και προσθηκών της νέας τακτικής διαδικασίας, η οποία εκδόθηκε για την αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Όπως σας είναι γνωστό, από τις 30.10.2020 μέχρι και τις 27.11.2020 έχουν ανασταλεί οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (κατάθεση προτάσεων και προσθηκών της νέας τακτικής διαδικασίας).

Σας υπενθυμίζουμε, προς διευκόλυνσή σας, ότι η αναστολή αυτή έχει προβλεφθεί με τις παρακάτω ΚΥΑ: Α) για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2020 η αναστολή προκύπτει από τον συνδυασμό των με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 KYA (μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 ΚΥΑ (ένταξη ΠΕ Θεσσαλονίκης στο 4ο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας), Β) για το χρονικό διάστημα από 3 Νοεμβρίου 2020 η αναστολή προκύπτει από την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 ΚΥΑ (έκτακτα μέτρα προστασίας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών) και Γ) για το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 27 Νοεμβρίου 2020 η αναστολή προκύπτει από την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2010 ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020).

Είναι αυτονόητο, ωστόσο διευκρινίζεται προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, ότι δεν λήγουν όλες οι προθεσμίες την επομένη της άρσης της αναστολής. Όσες ημέρες καταλαμβάνονται από την αναστολή (30.10.20 έως 27.11.20) δεν προσμετρώνται στη διαδρομή της προθεσμίας (βλ. άρθρο 147 ΚΠολΔ). Έτσι, η διαδρομή της κάθε προθεσμίας συνεχίζεται από την άρση της αναστολής (28.11.2020) και μέχρι πέρατος της προθεσμίας.

Τέλος, για τις περιπτώσεις των αγωγών που είχαν ασκηθεί σε προγενέστερο χρόνο και καταλαμβάνονταν και από το διάστημα της αναστολής μεταξύ 13.3.2020 και 31.5.2020, σας επαναπροωθούμε, προς διευκόλυνσή σας, το «Ενημερωτικό Σημείωμα για τις ρυθμίσεις του άρθρου 74 Ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων», των καθηγητών κκ. Καλαβρού, Τσαντίνη, Γιαννόπουλου.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ