Διευκόλυνση των Δικηγόρων/μελών Δ.Σ.Θ. για την εξόφληση των Ασφαλιστικών τους εισφορών με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι και με 12 άτοκες δόσεις

Κύριε Πρόεδρε,
 
Σε συνέχεια της συνάντησής μας με το Γενικό Διευθυντή Δικτύου κ. Βασίλειο Κουτεντάκη  και των σχετικών αιτημάτων  του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
 
 
Α.  Διευκόλυνση των Δικηγόρων/μελών Δ.Σ.Θ. για την εξόφληση των Ασφαλιστικών τους εισφορών με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι και με 12 άτοκες δόσεις
 
Από την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 οι Δικηγόροι / μέλη και οι Ασκούμενοι του Δ.Σ.Θ.  θα μπορούν, μέσω της Winbank ή μέσω  του  winbank phone banking, να εξοφλούν τις Ασφαλιστικές τους εισφορές  με χρέωση της Πιστωτικής τους Κάρτας (έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς) μέχρι και  σε 12 άτοκες δόσεις.
 
Πιο συγκεκριμένα :
 
Α.1.  Εξόφληση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.
Μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank στο πεδίο επιλογής  «Πληρωμές à Ασφαλιστικά Ταμεία à Πληρωμές Δικηγόρων à ΕΦΚΑ-Δικηγόροι», τα Μέλη και οι Ασκούμενοι του  Δ.Σ.Θ. θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή της ασφαλιστικής τους εισφοράς προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (για το έτος 2017 και εντεύθεν),   πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο, το ποσό πληρωμής  και τον «Κωδικό Πληρωμής»  που τους έχει χορηγηθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Κατά την καταχώρηση της πληρωμής  θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι  και 12 άτοκες δόσεις,  με χρέωση της Πιστωτικής Κάρτας τους (Visa ή MasterCard) έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς.
 
Η ως άνω δυνατότητα  θα παρέχεται  και  μέσω του  winbank phone banking.
 
 
Α.2.  Εξόφληση Ασφαλιστικών εισφορών έτους  2016  υπέρ Τ.Α.Ν.
Μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank στο πεδίο επιλογής  «Πληρωμές à Ασφαλιστικά Ταμεία à Πληρωμές Δικηγόρων»,  τα Μέλη και οι Ασκούμενοι του  Δ.Σ.Θ. θα μπορούν να επιλέξουν μια ή περισσότερες από τις  ακόλουθες πληρωμές :
 
·         Δικηγόροι  – Εισφορά  2016 – Τ.Α.Ν. (κωδ. αιτ. 1)
·         Δικηγόροι  – Εισφορά  2016  – Τ.Ε.Α.Δ.  (κωδ. αιτ. 1)
·         Δικηγόροι – Εισφορά  2016 – Ο.Α.Ε.Δ. (κωδ. αιτ. 70),
πληκτρολογώντας τον Αριθμό Μητρώου ΤΑΝ, το ονοματεπώνυμο  και το ποσό πληρωμής.
 
Κατά την καταχώρηση της πληρωμής  θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι  και 12 άτοκες δόσεις,  με χρέωση της Πιστωτικής Κάρτας τους (Visa ή MasterCard) έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς.
 
Η ως άνω δυνατότητα  θα παρέχεται και  μέσω του  winbank phone banking.
 
Τονίζουμε ότι οι  πληρωμές υπέρ Τ.Α.Ν.  θα εκτελούνται με αποστολή εμβάσματος προς τον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί το πρώην Τ.Α.Ν. στην Εθνική Τράπεζα,  σύμφωνα  με τις οδηγίες για την εξόφληση των εισφορών του 2016 όπως αυτές  έχουν αναρτηθεί και περιγράφονται ρητά  στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (www.tnomik.gr).  Ο πληρωτής υποχρεούται , πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής, να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων  με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από την Τράπεζα η αποστολή εμβάσματος. Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων  από τον πληρωτή.
 
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο winbank web banking, θα πρέπει απλά να προσέλθουν σε οποιοδήποτε  από τα Καταστήματα της Τράπεζας για να αιτηθούν κωδικών πρόσβασης winbank,  καθώς και να λάβουν οδηγίες για τη σύνδεση  τους στο  winbank phone banking.
 
Τονίζουμε ότι για την αύξηση του ορίου σε υφιστάμενη Πιστωτική Κάρτα ή έκδοση νέας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα σε οποιοδήποτε  από τα Καταστήματα της Τράπεζας. Όλα τα αιτήματα θα αξιολογούνται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και πιστωτική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς.
 
 
Με εκτίμηση,
 
Αναστασία Σεκέρη
Βοηθός Γενικός Διευθυντής
Δίκτυο Καταστημάτων – Δίκτυο Βορείου Ελλάδος
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς