ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Κατόπιν αναφοράς – καταγγελίας μελών του ΔΣΘ, περιήλθαν σε γνώση του ΔΣ περιστατικά απρόκλητων απομακρύνσεων και προληπτικών προσαγωγών μελών του ΔΣΘ, που έλαβαν χώρα κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, την Παρασκευή 14.12.2018, παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοι αποδείκνυαν άμεσα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους με την επίδειξη της αστυνομικής και επαγγελματικής τους ταυτότητάς. Το ΔΣ του ΔΣΘ απερίφραστα καταδικάζει τις ανωτέρω πρακτικές και ταυτόχρονα υπενθυμίζει σε σχέση με την διαδικασία προσαγωγής τα εξής:
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 74 ΠΔ 141/1991), στο αστυνομικό κατάστημα οδηγούνται για εξέταση άτομα τα οποία είτε στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της ταυτότητάς τους είτε άτομα τα οποία, εξαιτίας του τόπου, του χρόνου και της συμπεριφοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης εγκληματικής ενέργειας. Τα προσαγόμενα στο αστυνομικό κατάστημα άτομα δέον όπως μη παραμένουν σ` αυτό πέραν του χρόνου ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για το σκοπό για τον οποίο προσήχθησαν.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, που τα υπό εξέταση άτομα και ιδία όταν πρόκειται για δικηγόρους, αποδεικνύουν άμεσα την ταυτότητά τους και δεν αιτιολογούνται εξατομικευμένες υπόνοιες διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, η διαδικασία της προσαγωγής δεν είναι σύννομη.