ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης