Διακοπή συνεδρίασης Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11/11/2020

Διακοπή συνεδρίασης Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11/11/2020
 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 11-11-2020 βεβαίωση του Γραμματέα της Έδρας, οι δύο παρακάτω υποθέσεις του Πενταμελούς Εφετείου της δικασίμου της 11.11.2020, διεκόπησαν για την 1.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα 366 του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΙΘΜ.
ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

10

ΠΕΚ 19-153

ΤΕΚ 15-6452

ΠΑΔ 15-6452

6452/2015

Κ.Β. του Λ. κ.λπ.

11

ΠΕΚ 19-141

ΤΕΚ 15-10765

ΠΑΔ 14-187

10765/2015

Μ.Μ. του Κ. κ.λπ.