Διακοπή συνεδρίασης Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11/11/2020

Διακοπή συνεδρίασης Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων 11/11/2020
 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 11-11-2020 βεβαίωση του Γραμματέα της Έδρας, οι δύο παρακάτω υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων της δικασίμου της 11-11-2020, διεκόπησαν για την 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., στην αίθουσα 366 του τρίτου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΙΘΜ.

ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

3

ΜΕΚ 20-1

K.Z. του I.

4

ΜΕΚ 18-758

Z.H. του M.