Διακοπή συνεδριάσεων δικαστηρίων Θεσσαλονίκης καθώς και των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης την 2α Οκτωβρίου 2015 ώρες 11.00-13.00

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.