ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ ΤΗΝ 09-02-2012

          ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ

                                Αθήνα, 9.2.2012

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος τέθηκαν υπό συζήτηση όλες οι τρέχουσες εξελίξεις που συνταράσσουν την ελληνική κοινωνία και αποσυνθέτουν τον κοινωνικό ιστό.
Ο δικηγορικός κόσμος της χώρας, αναλογιζόμενος την ιστορικότητα της συγκυρίας, κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω κείμενο διακήρυξης, το οποίο συνοψίζει τις θέσεις της επί ζητημάτων όχι αμιγώς δικηγορικού κλάδου αλλά κυρίως θεσμικής υφής:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

    Η κρισιμότητα των περιστάσεων είναι αδιαμφισβήτητη και το διακύβευμα δεν έγκειται απλώς και μόνο στην άρση των δημοσιονομικών αδιεξόδων της χώρας, αλλά επεκτείνεται σε ζήτημα βαθιά θεσμικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας και τα αποτελέσματα που αυτές συνεπάγονται δημιουργούν μείζονα νομικό προβληματισμό και δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορο έναν κλάδο, ο οποίος καλείται – εκ του νομοθετικά κατοχυρωμένου θεσμικού του ρόλου – να προασπίζει τα δικαιώματα του πολίτη και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
    Υπό αυτό το πλαίσιο:
•    Εκφράζουμε τις έντονες θεσμικές μας ανησυχίες για την εμπλοκή εξωθεσμικών και στερούμενων δημοκρατικής νομιμοποίησης παραγόντων στη χάραξη των υιοθετούμενων πολιτικών, η οποία καταλήγει να ισοδυναμεί με συνταγματικά ανεπίτρεπτη εκχώρηση εξουσιών, μετατρέποντας μια σύμβαση αμιγώς δανειακή σε όχημα πλήρους εξανδραποδισμού ενός ολόκληρου λαού.
Οι αρχές του Κράτους Δικαίου και τα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, καθώς και η δημοκρατική αντιπροσωπευτική αρχή, τελούν «υπό διωγμό» και επιχειρείται η υποκατάσταση του Συντάγματος, των θεμελιωδών αξιών επί των οποίων (υποτίθεται πλέον ότι) οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρ. 2 και 6 Σ.Ε.Ε.) , του Πρωτογενούς  και Παραγώγου Ενωσιακού Δικαίου και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ (Δ.Σ.Α.Π.Δ.), του Διεθνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωμάτων (Δ.Σ.Ο.Κ.Μ.Δ.), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.), των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) κλπ., που αποτελούν και κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. και ενωσιακό κεκτημένο, από τα «μνημόνια», τις δανειστικές συμβάσεις και τους εφαρμοστικούς αυτών νόμους, που πλέον έχουν καταστεί «παρασύνταγμα» και «παρασυνθήκη».
•    Διατυπώνουμε τον ιδιαίτερο προβληματισμό μας αναφορικά με τη διαρκώς παρατηρούμενη φαλκίδευση των δικαιωμάτων των πολιτών και την κατάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και κράτους δικαίου μέσω της απαξίωσης θεσμών και λειτουργιών-πυλώνων του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
•    Απευθύνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο μέσο Έλληνα πολίτη και κατευθύνουμε κάθε μας ενέργεια προς το σκοπό της προάσπισης κατακτήσεων που δυστυχώς τίθενται υπό αμφισβήτηση.
•    Διακηρύσσουμε την πλήρη αποστροφή μας προς κάθε ενέργεια ή συζήτηση που συνεπάγεται παραίτηση από εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα υπό την πίεση μιας νέας μορφής κατοχής, αυτής του χρήματος.
•    Αντιδρούμε στην υιοθέτηση μέτρων αποσπασματικών, μεσοπρόθεσμης λογικής, τα οποία στερούνται συγκεκριμένης στόχευσης, αποστρέφονται την αναπτυξιακή λογική και – κατά συνέπεια – επιτείνουν την ύφεση.
Περαιτέρω, καθιστούμε σαφές πως δεν ενεργούμε αντιδραστικά – όπως εντέχνως επιχειρούν να μας παρουσιάσουν – απέναντι σε κάθε επερχόμενη αλλαγή, διαπνεόμενοι δήθεν από την πρόθεση διαφύλαξης «συντεχνιακών» συμφερόντων. Αντίθετα,
•    Προτάσσουμε το ρόλο του Δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού.
•    Αντιλαμβανόμαστε:την ιδιότητά του ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης.
•    Μαχόμαστε για την ουσιαστική αναμόρφωση της Δικαιοσύνης ως θεσμού προς όφελος του πολίτη και της ανεμπόδιστης πρόσβασής του σε αυτήν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς το σκοπό της προάσπισης της δίκαιης δίκης.
•    Αποκρούουμε την εμπορευματοποίηση του λειτουργήματός μας, επιχειρηματολογώντας τεκμηριωμένα εναντίον της πλήρους απαξίωσής του.
•    Δεν αντιδρούμε – όπως λέγεται – στην «απελευθέρωση» του επαγγέλματός μας καθώς προϋπόθεση της σχετικής αντίδρασής μας θα ήταν η ιδιότητά του ως πράγματι κλειστού.
•    Αποκηρύσσουμε, ωστόσο, την επιβολή ρυθμίσεων ασύμβατων με το δικαιικό μας σύστημα και τον εν γένει νομικό μας πολιτισμό, οι οποίες μάλιστα συνιστούν πρωτοτυπία για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.
•    Καταγγέλλουμε τη στοχοποίησή μας ως δήθεν προνομιούχων και αρνούμενων να συμβάλλουν στα κοινωνικά βάρη ως μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης μέσω της τεχνητής πρόκλησης κοινωνικών αντανακλαστικών.
Ενόψει των ανωτέρω, αναλαμβάνουμε άμεσα κάθε προβλεπόμενη θεσμική πρωτοβουλία για την ενημέρωση των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων προς επισήμανση των επιχειρούμενων εκτροπών, πάντοτε με γνώμονα των ενεργειών μας τη διαφύλαξη του θεσμικού μας ρόλου και την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη. Συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο ευελπιστώντας να συντελέσει στην κατοχύρωση μιας Δικαιοσύνης αποτελεσματικής, ακηδεμόνευτης, ουσιαστικού θεμελίου του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα αρχεία: