ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ και το πρόγραμμα έχει  ως εξής:

Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 από 17.00 μέχρι 19.00 Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023 από ι) 09.00 μέχρι 11.00 (Αστικό Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία) και ιι) 13.00 μέχρι 15.00 Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 05 Νοεμβρίου  2023 από ι) 09.00 μέχρι 11.00 (Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

ιι) 13.00 μέχρι 15.00 (Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας)

 

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο χώρο εξέτασης τουλάχιστον ΜΙΑ ΩΡΑ νωρίτερα από την έναρξη της κάθε δοκιμασίας και να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ταυτότητα Ασκουμένου.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν με τη διαδικασία Ειδικής  Δοκιμασίας, θα εξετασθούν σε ειδικό χώρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Υποψήφιος που δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά τη στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Ε. Βρίκος

ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ασημίνα Στρίμπα                      Βασίλειος Ν. Σιαπέρας