ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ και το πρόγραμμα έχει  ως εξής:

Παρασκευή 17 Μαϊου 2024 από 18.00 μέχρι 20.00 Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

Σάββατο 18 Μαϊου 2024 από i) 09.00 μέχρι 11.00 (Αστικό Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία) και ii) 13.00 μέχρι 15.00 Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 19 Μαϊου 2024 από i) 09.00 μέχρι 11.00 (Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

  1. ii) 13.00 μέχρι 15.00 (Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας)

     Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο χώρο εξέτασης τουλάχιστον ΜΙΑ ΩΡΑ νωρίτερα από την έναρξη της κάθε δοκιμασίας και να έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ταυτότητα Ασκουμένου.

     Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν με τη διαδικασία Ειδικής  Δοκιμασίας, θα εξετασθούν σε ειδικό χώρο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

     Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

      Υποψήφιος που δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά τη στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Βασίλειος Σιαπέρας

Τα μέλη

Ευρώπη Αρτόγλου                   Αικατερίνη Τσιαμπέρα