Διαδικασία συλλογης αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5/7/2015

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο