ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4174/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: