Διαδικασία εξαίρεσης από τον δεύτερο κύκλο πιστοποίησης δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του δευτέρου κύκλου πιστοποίησης, θα πραγματοποιηθούν την 15η Δεκεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα και τη διαδικασία πραγματοποίησής τους θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση. Όσοι επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να εξαιρεθούν της διαδικασίας πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ΥΑ 45891/2021 (ΦΕΚ 2954/05.07.21), θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα από σήμερα, Πέμπτη 2.12.2021 στο portal.olomeleia.gr, προκειμένου να ενταχθούν στις εξετάσεις του τρίτου κύκλου πιστοποίησης.

Επισημαίνουμε ότι το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έως 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00′.

Διευκρινίζουμε ότι

• όσοι είχαν ζητήσει εξαίρεση από τον 1ο κύκλο εξετάσεων έχουν ενταχθεί αυτόματα στο 2ο κύκλο. Αν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτού το κύκλου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• όσοι δεν συμμετείχαν καθόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.