Διαχείριση νομικών κειμένων του αγγλικού και γερμανικού νομικού συστήματος από το ΑΠΘ

Προς
το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
 
 
Σας επισυνάπτουμε σύντομα σημειώματα σχετικά με την πραγματοποίηση σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης με τις εξής θεματικές:
 
«Διαχείριση  νομικών κειμένων του αγγλικού νομικού συστήματος για επαγγελματική χρήση (ILEC)» (πληροφορίες στο link: http://diaviou.auth.gr/language_learning_jura_ilec_b ) και
 
«Συγκριτική διαχείριση  νομικών κειμένων του ελληνικού και του γερμανικού νομικού συστήματος» (πληροφορίες στο link: http://diaviou.auth.gr/language_learning_jura_de_b )
 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Διά Βίου Μάθησης ΑΠΘ και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.
 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.
 
 
Για το Πρόγραμμα Γλωσσικής Κατάρτισης ΔΔΒΜ ΑΠΘ
τηλ. 2310-997923

τηλ. 2310-997572