ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε συνέχεια του από 20.4.2021 αιτήματός του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, ζητώντας τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης για την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων και αιτήσεων, ο Προέδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, συγκάλεσε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21.4.2021, στα γραφεία του ΔΣΘ με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Γάτσου, της Γενικής Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, κας Ευαγγελίας Κρανιώτη, της Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, κας  Αικατερίνης Καρακάση-Μπάτζιου, του Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, κ. Νικολάου Γιάννη, του μέλους του ΔΣ του ΔΣΘ και Προέδρου της Επιτροπής Κτηματολογίου Θεσσαλονίκης, κας Σοφίας Ζιάκα, του Αντιπροέδρου του ΔΣΘ, κ. Γεώργιου Κουτσού, του Ταμία του ΔΣΘ, κ. Αναστάσιου Ντούγκα,  και του μέλους του ΔΣ του ΔΣΘ, κας Μαρούσας Πρωτοπαπαδάκη, προκειμένου να αναζητηθούν και συζητηθούν λύσεις για την αποσυμφόρηση της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, η οποία προκαλεί καθημερινά τεράστια ταλαιπωρία στους συναλλασσόμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και πολίτες.
Κατά την πολύωρη συζήτηση που έλαβε χώρα κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η  προπεριγραφείσα κατάσταση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον μεγάλο όγκο σωρευμένων συναλλαγών στο γραφείο, το οποίο σημειωτέον είναι το μεγαλύτερο της χώρας, σε συνδυασμό με την υποστελέχωσή του, τις άδειες ειδικού σκοπού των υπαλλήλων, τα μέτρα προστασίας προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού  και το γεγονός ότι το Γραφείο παρέμεινε κλειστό ή σε μερική λειτουργία μόνο για επείγουσες συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η οριστική λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δοθεί με την ένταξη του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης στον φορέα του Κτηματολογίου και την εξ αυτής έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικών συναλλαγών, για την υλοποίηση της οποίας είναι καθοριστικής σημασίας η εν εξελίξει συμφωνία για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΔΣΘ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Ωστόσο, και μέχρι την οριστική επίλυση του κατά τα ανωτέρω προβλήματος, στη σημερινή συνάντηση αναζητήθηκαν λύσεις οι οποίες αφενός να στηρίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των συναλλασσομένων, αφετέρου οι λύσεις αυτές να διασφαλίζουν την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, που αποτελεί βασική αρχή του Κτηματολογίου.
Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στην απόφαση για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης που θα εκδώσει ο Προϊστάμενος Διεύθυνσής του, κ. Γάτσος, και θα εφαρμοστούν από τη Μ. Δευτέρα, 26.4.2021.
Σε κάθε περίπτωση ο ΔΣΘ παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της εύρυθμης λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και προβαίνει σε διαρκείς παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αντιμετώπισης όλων των σχετικών ζητημάτων.