Δελτίο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 19/11/2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.