ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΘ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΘ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Από την έναρξη επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανέπτυξε μια πιο συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των ως άνω γραφείων, ώστε και με τη συνδρομή του, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αυτοπρόσωπη παρουσία μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιτευχθεί κατά το δυνατό η σταδιακή ομαλοποίηση της πρωτόγνωρης, λόγω της πανδημίας, κατάστασης.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εμπράκτως στηρίζει τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων με τη συνδρομή των ασκουμένων του και με υλικοτεχνική υποδομή (εγκατάσταση και λειτουργία Η/Υ για ηλεκτρονική έρευνα από το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να διευκολύνεται στο μέτρο του δυνατού το δύσκολο έργο των μελών του. Ιδίως στις παρούσες συνθήκες, συνεπεία των ενεργειών του Συλλόγου, ισχύει το διευρυμένο ωράριο έρευνας, η οποία πλέον είναι εφικτή έως τις 15:00.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι κάποιες υπηρεσίες λειτουργούν ομαλώς και βοηθούν στην αποφόρτιση των συναλλαγών, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά ραντεβού για διενέργεια έρευνας, παραμένουν πολλά προβλήματα και δυστυχώς εντείνονται έτι περαιτέρω, καθώς λόγω της σταδιακής επαναφοράς της λειτουργίας των γραφείων, του καθεστώτος των αδειών ειδικού σκοπού, των σωρευμένων συναλλαγώνκαι της αυξημένης προσέλευσης, τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία είναι ιδιαιτέρωςυποστελεχωμένα.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου, πέραν των προγραμματισμένων ηλεκτρονικών ραντεβού,να εξυπηρετούνται και οι συνάδελφοι που εκτάκτως και για διάφορους λόγους χρειάζονται πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ, κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, παρουσία και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ, κας Μαρούσας Πρωτοπαπαδάκη, πραγματοποίησε σήμερα, 26.6.2020, στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης προγραμματισμένη συνάντηση με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνο Γάτσο, και τη Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, κ. Ευαγγελία Κρανιώτη, κατά την οποία ζήτησε και έλαβε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την ήδη εξαγγελθείσα δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας φύλλων και διαγραμμάτων από τα δικηγορικά γραφεία. Περαιτέρω συζητήθηκε και θα μορφοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και νέος τρόπος λειτουργίας με παράλληλη υποστήριξη των προγραμματισμένων ραντεβού αλλά και εξυπηρέτησης των έκτακτων αναγκών των συναλλαγών. Για την προώθηση των παραπάνω θεμάτων ακολούθησε επικοινωνία του Προέδρου του ΔΣΘ με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου, κ. Στέφανο Κοτσώλη.

Η Διοίκηση του ΔΣΘ με την Επιτροπή Κτηματολογίου του ΔΣΘ θα συνεχίσει την προσπάθεια επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με τους επικεφαλής των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και του Ελληνικού Κτηματολογίου.