Δελτίο Τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 6/7/2013