Δελτίο Τύπου (Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συνήλθε σήμερα, 11 Μαΐου 2008, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ.Α. κ. Δημήτρη Παξινού, με θέμα το
σχέδιο νόμου «για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματική δραστηριότητα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» με το
οποίο επιχειρείται η εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με την τρίτη οδηγία της ΕΕ (2005/60/ΕΚ), κατέληξε στην ακόλουθη ομόφωνη απόφαση:

Εμμένει στις ήδη διατυπωθείσες και πάγιες θέσεις της ότι οι υποχρεώσεις των δικηγόρων προς αναφορά υπόπτων συναλλαγών, καθώς επίσης και οι εισαγόμενες νέες υποχρεώσεις των δικηγόρων για εφαρμογή μέτρων δέουσας
επιμέλειας ως προς τον πελάτη, είναι αντίθετες με την ΕΣΔΑ, το Σύνταγμα, αλλά και την νομολογία του ΔΕΚ και του ΕυρΔΔΑ. Προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τα οποία είναι απόλυτα και απαραβίαστα, αναιρούν την εγγύηση της δίκαιης δίκης, την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του
πολίτη σε νομική πληροφόρηση, το δικαίωμα του πολίτη να επιλέξει τον συνήγορο του και την αντίστοιχη υποχρέωση του δικηγόρου να παράσχει τις υπηρεσίες του, τηρώντας την δεοντολογία και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος. Κάθε έννοια καταγγελίας του πελάτη είναι ασύμβατη
με την υποχρέωση αυτή και προσβάλει την λειτουργική ανεξαρτησία του δικηγόρου και το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας.

Θα υποβάλει τις παρατηρήσεις της στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Δικαιοσύνης ώστε να επιχειρηθεί η προσαρμογή αυτής κατά τρόπο απόλυτα συμβατό και σύμφωνα με τις αρχές του νομικού μας συστήματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.