ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΚΒΙΑΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό που αναπαράχθηκε από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο οποίο δικηγόρος – μέλος του ΔΣΘ που επιχείρησε εξωδικαστική επίλυση αστικής διαφοράς με τη σύνταξη σχετικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης, δέχθηκε μήνυση από τον αντίδικο για το αδίκημα της εκβίασης, ο ΔΣΘ εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δικηγόροι που επιχειρούν συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν κατηγορούμενοι.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα Δικηγόρων, ο δικηγόρος έχει θεμελιώδη υποχρέωση να ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, και γενικά να συμβάλει στην επίλυση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του.Σε κάθε περίπτωση, η προώθηση των θεσμών της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και ιδίως της διαμεσολάβησης δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ανεξάρτητη λειτουργία του δικηγόρου.