Δελτίο Τύπου – Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 αρχίζει τη λειτουργία του το Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19  σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που είναι  μοναδικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με επιστημονικό αντικείμενο το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι  συγκεκριμένοι τομείς του ενωσιακού δικαίου είναι:

1. θεμελιώδεις ελευθερίες

2. δημόσιες συμβάσεις

3. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

4. κρατικές ενισχύσεις

Η ίδρυση του Εργαστηρίου ανταποκρίνεται στην ανάγκη αντιμετώπισης της παγκόσμιας πανδημίας που δοκιμάζει την αντοχή τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών της. Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα γίνουν σημαντικά αισθητές στην ελληνική κοινωνία κατά τα επόμενα έτη. Για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα θα λάβει περισσότερα από 70 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας θέτουν πολλά και δυσεπίλυτα ζητήματα, που άπτονται του ενωσιακού δικαίου.

Στόχος του Εργαστηρίου, που περιλαμβάνει ομάδα εργασίας με στελέχη υψηλής εξειδίκευσης στους προς έρευνα τομείς, είναι τόσο η συνεχής καταγραφή και αποτίμηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία όσο και η παροχή εξειδικευμένων νομικών απαντήσεων προς δημόσιους και/ή ιδιωτικούς φορείς σε ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας στους ανωτέρω καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου. Στην Ομάδα Εργασίας, την οποία συντονίζει η Γραμματέας του ΚΔΕΟΔ Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Βιργινία Τζώρτζη, μετέχουν όλοι  οι επιστημονικοί συνεργάτες, ενώ η ομάδα εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του ΚΔΕΟΔ, Β. Σκουρή, Ομότιμο Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ και τ. Πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΕΕ, και τη Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ, Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ.

Προς τον σκοπό αυτόν το Εργαστήριο εγκαινίασε τον διαδικτυακό τόπο www.covidlawlab.gr και προγραμματίζει σειρά δράσεων (newsletters, τράπεζα δεδομένων με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ενημερωτικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια-webinars, ετήσια έκδοση τομεακών workingpapers, γνωμοδοτήσεις, help-desk).

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.covidlawlab.gr, μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία με το εργαστήριο.