ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία εκδήλωση για το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στο Συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν πολύ μεγάλο και αυτό αποτυπώθηκε τόσο στη γεμάτη αίθουσα όσο και στη συμμετοχή που είχε η εκδήλωση στο κανάλι youtube και στη σελίδα Facebook του Δικηγορικού Συλλόγου όπου ήταν σε  ζωντανή μετάδοση. H εκδήλωση θα παραμείνει στα παραπάνω δίκτυα για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. (https://tinyurl.com/dsth-gdpr)

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ο οποίος έκανε λόγο για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και την υποχρέωση του Δικηγορικού Συλλόγου να ενημερώνει τα μέλη του μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια.

Το πάνελ των εισηγητών αποτελούνταν από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με θέμα εισήγησης «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφαρμογή και προκλήσεις», Παναγιώτη Περάκη, Δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής Access to Justice της CCBE, με θέμα εισήγησης «Παρουσίαση του Νέου Γενικού Κανονισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία δικηγορικού ενδιαφέροντος», Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ, με θέμα εισήγησης «Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)», Γεώργιο Νούσκαλη, Δικηγόρο, Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με θέμα εισήγησης «Η ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων μετά το νέο Γενικό Κανονισμό 679/2016» και Βασίλειο Σωτηρόπουλο, Δικηγόρος, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας της Αττικής, με θέμα εισήγησης «Συμμόρφωση – Πιστοποίηση – Διαπίστευση στο πλαίσιο του GDPR».

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Βασίλειος Σιαπέρας, Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων.